ART HÍBRID

Al meu entendre, l’Art del Segle XXI es caracteritza per la recerca permanent d’estímuls nous. L’artista d’avui empra la matèria, utilitza qualsevol tècnica, fusiona estils i se serveix de les noves tecnologies electròniques o de reproducció mecànica per crear la seva obra.

Intenta indagar en nous camins i noves formes d’expressió.

Cerca impactar o connectar amb el públic, desconcertándole, sondejant en les seves emocions i, de vegades, integrant-se en la pròpia obra de manera que aquesta no es completa sense la presència o participació de l’espectador.

Sovint l’artista abandona tota reflexió intel·lectual a favor de l’originalitat i la creativitat artística. 

VECTORISMO

En l’Art Digital el terme Vector Art contempla l’obtenció d’imatges digitals, que no estaran formades per mitjà de píxels, sinó a partir de vectors definits matemàticament i que prenent com a referència una sèrie de punts i units aquests per trajectes lineals, formaran polígons i superfícies monocromàtiques que donen forma a la imatge que es pretén obtenir La tendència artística, molt variada en la seva interpretació i aplicació, d’utilitzar aquesta tecnologia infogràfica, l’he anomenat Vectorismo.

En la meva actual moment artístic, utilitzo el resultat de les imatges primàries obtingudes amb aquesta tecnologia innovadora, traslladant-la després a l’obra en projecte per a ser intervinguda, incorporada en perfecta simbiosi amb imatges fotogràfiques o interpretada de manera tradicional, amb diferents tècniques pictòriques, oli, acrílics, troquelats en paper, llenç o altres materials o, de vegades, impresa per qualsevol mitjà que pugui permetre la reproducció seriada.

  • Español
  • Català
  • Deutsch
  • English